Generációk

Út a jövőbe: közmunkaprogram?

Szegregált oktatás, szegénység, lemorzsolódás, magántanulóvá válás – L. Ritók Nóra ezekkel a szavakkal jellemezte a leszakadó térségekben élő fiatalok helyzetét. Mindehhez pedig egyre inkább hozzáadódik a közmunkaprogram kilátástalansága. A Civil Rádió Reggeli műsorában Vicsek Ferenc vendége az Igazgyöngy Alapítvány vezetője volt, akivel a közmunkaprogram fiatalokat érintő negatív hatásairól beszélgettek.

Mióta a tankötelezettség, valamint a közmunkaprogramba való belépés korhatára egyaránt 16 évre csökkent, érezhetően megnőtt azon 16. életévét betöltött fiatalok száma, akik az iskolapad helyett a közmunkát választják. Ma már minden hatodik közmunkás 25 év alatti – írja a HVG. Bár 2015 januárjában némileg enyhült a helyzet, ugyanis ekkortól a tanév végéig érvényes a tankötelezettség, akkor is, ha valaki 16. életévét betöltötte – mégsem jelent ez lényegi változást: az iskolát 16 évesen elhagyó fiatalok többsége megreked a közmunkaprogram nyújtotta lehetőségeknél.

L. Ritók Nóra szerint ekkorra olyan problémahalmaz épül a gyermekek köré, amelyet már nem tud kezelni a jelenlegi oktatási rendszer. A leszakadó térségekben ez a probléma hatványozva jelenik meg: alapkészségek megléte híján, az eszköztelen pedagógiai rendszer tanácstalansága nyomán, és a rossz kortársi helyzet hatására ezen térségek fiataljai 16 éves koruk után többnyire nem a tanulást választják.

Éppen ezért az Igazgyöngy Alapítvány modellprogramot dolgozott ki a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek felzárkóztatásának elősegítésére. A „Szociális iskola”-modell az Alapítvány eddigi integrációs tevékenységét sűríti egybe. A hátrányos helyzetű gyerekek tanulási motivációjának erősítését támogatva próbálják elérni, hogy 16. életévüket betöltve is benne maradjanak az iskolarendszerben, amíg szakmát nem szereznek, s ki nem lépnek a nyílt munkaerőpiacra…

header

Hallgasd meg a beszélgetést, amelyben a közmunkaprogramot érintő visszásságokról, valamint a leghátrányosabb helyzetű térségeket intenzíven érintő oktatási nehézségekről Vicsek Ferenc L. Ritók Nórával beszélgetett.

A szerzőről

Civil Rádió