Egyéb Kultúra

Az etióp kincstárnok megtalált kincse

A HÉTPECSÉT Minden páros szombaton 14:00-15:00 óra között jelentkező Felekezetektől független, Bibliailag elkötelezett műsor. Szabados György szerkesztő, műsorvezető által választott zenei betétekkel. Állandó blokkok: bibliai fejtörő (adásonként 3-3 könyvjutalom), nyílt levél, és interjú, ill. stúdióbeszélgetés, könyvismertetés. A bibliaismereti sorozatban munkatárs: Szabó Gergely, a könyvismertetéseknél Kárpáti Zsolt.
Szabados György lelkészi diploma birtokosa, Lelkészképző Főiskolán tanított, lelkészként jelenleg is szolgál. Feleségével, Ágnessel telefonos-, és levelező lelkisegély-szolgálatra is kiképeztettek, valamint hajléktalan ellátásban is dolgoztak.

E helyt a 2016. október 15-én, szombaton, 14 órai kezdettel elhangzott adásból adnánk némi ízelítőt, úgymond szubjektív ismertetőt. Amint a műsorvezető bevezetőjéből megtudhatjuk a múltkori adásban is interjút hallhattunk, a mostanit követőben is egy gazdag életpályájú riportalannyal való beszélgetés kerül sorra. Most azonban Cseri Kálmán református lelkész augusztus 21-én, a Pasaréti Gyülekezetben (Toroczkó tér) elhangzott igehirdetése lesz hallható a Civil Rádió hallgatói számára is, melynek az igehirdető az Etióp kincstárnok címet adta, a prédikáció alapját Az apostolok cselekedetiről írott könyv 8. fejezetének 26-tól a 40-ig terjedő versei szolgálják. A műsor zenei betéteit pedig Georg Friedrich Händel Messiás oratóriumából kölcsönözte a műsorvezető-szerkesztő, a művet1742-ben mutatták be Doublin-ban egy árvaház javára, érdekes Händel élete során kizárólag jótékonysági alapon adták elő.

Cseri Kálmán prédikálási igéjének alapszituációja, hogy messzi földről, Etiópiából utazik fel az etióp királyné kincstárnoka, – ki igen magas rangú és gazdag – Jeruzsálembe. Hallott az országában élő zsidóktól a láthatatlan egyetlen Istenről, aki megszólítja híveit, cselekszik értük az általa ismert néma és tehetetlen bálványistenekkel ellentétben. Elementáris vágy támadt benne, hogy találkozzon ezzel az élő Istennel, ezt nem teheti másképp, minthogy felutazik Jeruzsálembe, e kvázi zarándokút abban az időben nagyon sok pénz, idő, fáradság, kényelmetlenség, ezzel az úttal megkezdődik a kincstárnok lelki-kincsgyűjtése. Vesz egy méregdrága bibliai tekercset is, épp ezt olvassa, amikor igénkben Fülöp evangélista csatlakozik hozzá s megkérdi: érted-é, amit olvasol, Ézsaiás 53-at betűzi, ami Krisztus váltságáldozatának egyik legegyértelműbb próféciája, persze nekünk nem az ókori afrikai kamarásnak.

Cseri Kálmán kérdést intéz hozzánk: ismerős-e ez a vágy? Kevés. amire eljutottam több, amit Isten elkészített? Milyen szekérre kell felülnöm, kerül, amibe kerül? A vallásos cselekedet még nem Krisztus-követés. Hanem lassú vágy-lépegetés az élő hit irányába, ha mégcsak félig értem az üzenetet, amit megértek, máris megcselekszem, mert közben ébred a hit, ugye apró kincsek gyűjtögetése.

A kincstárnok nem hallott a helyettes áldozatról, ezért is kérdezi Fülöp diakónus, hogy érti-e amit olvas. Nem hallott a kimondhatatlanul, az emberi értelem számára érthetetlenül szerető Istenről, aki mindent megtesz, hogy csak egyet is kimentsen a halálból, a pokolból, a kárhozatból. Hát, ezért küldte a Szentlélek Isten Fülöp evangélistát az etióp kincstárnokhoz, hogy ezt megértse.

Tehát a kincs, amit az etióp kincstárnok megtalált (persze nekünk is ezt kell) maga Jézus Krisztus, a vele való személyes, élő kapcsolat; szavára, parancsára egyszóval az Igéjére való hallgatás. odafigyelés, ráhangolódás, engedelmesség s megszólító szavára válaszunk: az imádság. Ahogy Ő is mondja, a mennybe gyűjtsetek kincseket, a hol a rozsda meg nem emészti. Vagy amint Pál apostol a Korinthusi első levél 3. fejezetében írja, ha a Krisztus-i alapra (a váltságba vetett, üdvözítő hit) nem kincseket tehát aranyat, ezüstöt, hanem fát. pozdorját építünk kegyességünk-életszentségünk munkája, a hit cselekedetei (engedelmesség, imaélet, bűnnel való harc)  – ha nem kincset érő – megég az ítélet tüzében, bár mi megmenekülünk, ám mintha tűzön által. Ezért is figyelmezteti Pál tanítványát, Timóteust, őrizd meg a rád bízott kincset.

Batári Gábor

A szerzőről

Civil Rádió