Demokrácia

Jogodban áll hallgatni! – Közösségi rádiók a börtönökben

Izgalmas témában izgalmas konferenciát rendezett az Adj Hangot Egyesület http://www.adjhangot.org/ április 22-én a Brit Nagykövetségen: alakuló hazai börtönrádiók eddigi és lehetséges működéséről, nemzetközi tapasztalatokról. Arról, hogy a büntetés-végrehajtásban is jelentős szerepe lehet a közösségi munkának – így a rádiózásnak is.

”Lehetőség a változásra, hogy fordulatot hozzanak a saját életükben” fogalmazott a házigazda Nagy Britannia nagykövet-helyettes asszonya Caitlin Jones a köszöntőjében. A hallgatók a sajtó munkatársai, szociális munkások, civil szervezetek képviselői és olyan rádiósok is voltak, akik a közelmúltban szabadultak.

Vácott, az ottani börtönben indult az elmúlt évben idehaza az első börtönrádió a Rács FM, majd pár hónapja Győrben – a Sing Sing FM, s rövidesen Budapesten a Gyorskocsi utcában is. Míg a már működő helyeken kizárólag férfiak, az utóbb helyen a Hessz FM névvel női fogvatartottak készítik a rádióműsorokat társaiknak.

Megtudtuk, hogy a világon az első ilyen médium 1938 márciusában, Texasban szólalt meg – s ahogy a konferencia során folyamatosan – erről is eredeti hanganyagokat játszottak be a szervezők.

Részletesen bemutatta munkáját és tapasztalatait egy angliai, majd később egy norvég börtönrádió is. Előbbiek összefoglalójukban arról is beszéltek, hogy a brixtoni börtönben működő rádiónak az időtöltés, az értelmes benti munka mellett, fontos szerepe, hogy a kívülről segítő számos civil szervezetnek az üzeneteit összegyűjtve eljuttassa a fogvatartottakhoz, de az intézmények és a kormányzati hivatalok, képviselők üzeneteinek is fontos csatornái ezek a rádiók.

Elkötelezetten beszélt a három hazai büntetés-végrehajtó intézmény parancsnoka is erről a kezdeményezésről. Azt a korábban elhangzott érvet emelték ki, hogy igen hasznos ráfordításnak tartják ők is az erre való befektetéseket, s azt remélik, hogy a külföldi gyakorlatokhoz hasonlóan a hazai börtönrádiózás is segíthet abban, hogy a visszaesést csökkentse.

Jelentős szerepe van ennek a formának is, hogy hozzájáruljon a szabadultaknak visszatalálni a társadalomba. Különösen, ha többféle segítő programhoz tud kapcsolódni, ilyenek a konferencián bemutatott kezdeményezések: az Újrakezdők – 2.0 FB csoport https://www.facebook.com/groups/1563523840605016/?fref=ts , a Ne Tedd – podcastok, vagy a konferenciát szervező Adj Hangot Egyesület Photo Voice programja, amelynek keretében kamerát adnak az érdeklődők kezébe, s fotózni tanítva aktivizálják a frissen szabadultakat, ezzel is hozzájárulást kínálva a társadalmi visszailleszkedéshez.

Ugyanakkor megismerhettünk olyan kezdeményezéseket is, amelyek a börtönből szabadultak mellett, a kint élő családtagoknak igyekeznek támaszt kínálni. Ilyen például a Tévelygőkért Alapítvány http://www.tevelygokertalapitvany.info/#!mesekor-a-bortonben/c1mj4

Mesekör programja, ennek keretében a fogvatartott apák saját életük élményeiből dolgoznak fel, az archaikus mesék hagyományainak szellemében sztorikat, melyeket saját maguk dramatizálnak, rendeznek, majd rendkívüli családi beszélő keretében évente kétszer, Karácsonykor és Húsvétkor előadják a gyerekeiknek.

Visszatérve a börtönrádiókra, nagy meggyőződéssel adták elő a saját tapasztalataikat az angol segítő egyesület munkatársai, amelynek lényege, hogy a gyarapodó rádiók náluk mostanában egy (országos) központi műsor készítésére és sugárzására álltak rá. E sorok szerzője közösségi szakemberként ezt aggályosnak tartja, mert éppen a helyi ügyek, aktualitások és a személyhez szólás, a „közülünk való” fontos érzése kerül veszélybe, vagy iktatódik ki az ilyen folyamatok során. Mert engem arról győzött meg a sokféle beszámoló, hogy az elkészült és sugárzott műsorok, produkciók csak az egyik jelentősége egy ilyen kezdeményezésnek, de a készítés folyamata, az, hogy a műsorkészítő csapatba bekapcsolódás természetes esélye megmaradjon, legalább olyan fontos közösségi és pedagógiai jelentőségű.

„Különös helyzetek. Eddig egy hasonló teremben én beszéltem és a fogvatartottak ültek a sorokban – jegyezte meg a váci BV parancsnok -, most itt a konferencián meg én tapsolok a programot levezető Pápai úrnak” – aki korábbi fogvatartottjuk és a Rács FM főszerkesztője volt.

A börtönrádiókról a Demokrácia MOST! című műsorban hosszabban beszélgettünk az április 27-i adásban a résztvevőkkel.

A szerzőről

Péterfi Ferenc

1 Hozzászólás