Esélyegyenlőség

Kisebbségek kisebbsége

A magyarországi cigányok emberi és politikai jogairól szóló könyv már elérhető online verzióban a Sulinet oldalán! A 2005-ben megjelent hiánypótló kiadás a romák élethelyzetének javítását segíti elő. A Civil Rádió vendége Szalai Júlia, a kötet egyik szerkesztője.

A kötet szerzői szerint emberi jogi és politikai kérdésként kell felfogni a mély megaláztatással járó sérelmeket. Arról pedig, hogy mindezt hogyan lehet jogi szinten kezelni, a könyvben kapunk gyakorlati útmutatást:

  • Hogyan lehet feltárni és megnevezni az elnyomás direkt rendszerét?
  • Merre tart a roma közoktatási integráció?
  • Mit lehet kezdeni az interetnikus konfliktusokkal?

 

Bár több mint tíz éve jelent meg a kötet, mégis napjainkban talán még aktuálisabb. Hétköznapi nyelven nyújt segítséget, főként az oktatás és foglalkoztatás témakörében.

Nézzünk egy réskisebbsegek_kisebbsege_borito_smzletet, Zsigó Jenő írásából:

„Cigányügyi előadóként, a munkám során arra a következtetésre jutottam, hogy a közvetítői szerep nagyon fontos – ezért alaposan meg kell ismernem az ellátórendszerek működését ahhoz, hogy el tudjam juttatni az ügyfelekhez -, de alapvető fordulatot a cigányság helyzetében ez nem eredményezhet. Ettől kezdve az érdekelt, milyen utak vezethetnek a cigányság hátrányainak társadalmi méretű megszüntetéséhez. Meggyőződésemmé vált, hogy el kell végezni a fennálló rendszerek politikai elemzését, meg kell ismerni a hiányosságaikat és a deklarációk hazugságait, meg kell érteni az elosztási rendszer igazságtalanságait, a fenntartott faji előítélet igazi okait. Tanultam a Bárczi Gusztáv Tanárképző Főiskolán, az ELTE szociológia-szociálpolitika szakán. Megértettem, mennyi választási lehetősége lenne a romáknak, ha felismernék közös érdekeiket, ha lenne közös sorstudatuk, ha szervezettek lennének, ha képessé tennék magukat vezetőik kiválasztására. Ha az őket ért tömeges megaláztatások, emberi és alkotmányos jogaik megvonása és megsértése fölött érzett bánatuk, keserűségük és felháborodásuk, az igazságérzetük összegeződni tudna”.

Hallgassátok meg a beszélgetést Szalai Júliával!

A szerzőről

Civil Rádió