Egyéb Kultúra vallás

Ha embereknek vagy angyaloknak nyelvén szólok is

117 perc című műsorunkban a november 14-ével kezdődő hét embere Dr. Perintfalvi Rita, katolikus teológus volt, 14-én, hétfőn, este Rubint Dániel kollegánk beszélgetett vele és még más alkalmakkor Tóth Mónika, Péterfy Ferenc, Görög Mása és Szabó András.

Az átlag mai kor gyermekének furcsa, a megfoghatóságtól, avagy kézzel foghatóságtól úgymond elrugaszkodott teológiával való bíbelődés, az Isten dolgaival való foglalkozás élethivatásként, hogy jutott eszébe egy ifjú hölgynek, ilyesféle a riporter kérdése. Az interjúból megtudhatjuk, hogy a teológusnőt kezdetben csak az ókori nyelvek; az ógörög, főleg az óhéber, – távoli kultúrák – érdekelték, milyen titkokat vesz észre, fedez föl az ősi szövegekben, amit más nem, amit átadhat a ma emberének. Manapság az is foglalkoztatja, hogy hozható össze a tradicionális keresztyéngondolkodás a modern-posztmodern ember vélekedéseivel. Avagy hogy viszonyul egymáshoz a Kijelentés, Kinyilatkoztatás, a különböző egyházak dogmatikája és a humanizmus, az emberi jogok kérdése. Kifejti riporteri kérdéses inspirálásra, hogy a teológia maga is interdiszciplináris, azaz sok segédtudományt foglal magába, például a biblikus tudományokat, a rendszeres teológiát, a dogmatörténetet, egyháztörténetet, teológiai etikát, gyakorlati teológiát, (többek közt pasztorál pszichológia, diakonológia, prédikálás tan) et cetera. Társtudományai a filozófia, vallásbölcselet, összehasonlító vallástörténet, vallás fenomenológia, valláspszichológia stb. Mindez (az egyházak tanítása) a mai embertől idegen, legalábbis a klerikális tálalás, az egyházaknak meg kell kísérelni az emberek nyelvén kommunikálni. A további beszélgetésekben Ferenc pápa alakja került az előtérbe, felszabadítási teológiás múltja, jelene, ad fontes, vissza a forrásokhoz reformátori gondalattal fémjelezhető reformtörekvései miatt, mely az evangéliumi szemlélethez visszatérő, Szent Ferenc-i, szegény egyházat a szegényekért tart megvalósítandó eszménynek.

 

A szerzőről

Batári Gábor