Civil Egyéb Kultúra

Civilek hatalma

Hogy lehetne a társadalmat, gazdaságot, politikát a sok ideológiától és minden más vélt és valós kedvezőtlen rárakódástól terhelt pártok főszereplése nélkül, demokratikusan elvezetni, irányítani? Egyik megoldás a közvetlen (népi) demokrácia, ami manapság legalapvetőbb módon – főként népszavazások útján – Svájcban honol. Egy másik, a Parlamentben felsőház létrehozása és oda különböző érdekvédelmi és szakmai szervezetek, mindenféle tematika alapján tömörülő társaságok, segélyszervezetek, kisebbségek, nemzetiségek, egyházak etcetera, egyszóval a civilek beültetése. Harmadik út e kettő ötvözése. A pártos-ság túlburjánzásának az esetleges leszűkítése persze nem jelenthet politikamentességet, mert a politika, a politizálás nem más mint az ember mikro- meg makro-környezetével törődése, ugyebár hogy az egyén foglalkozik velük, vagyishát foglalkoztatja, mi történik körülte. Arisztotelész a fennebbiek kapcsán a körében élő homo sapienseket két főcsoportba osztotta – persze ez csak egy fajta, a végtelen sok kategorizálási lehetőség közül – politész illetve idiotész. A politész, aki a polisz, (a korabeli legmagasabb szervezettségű társadalmi alakulat, a városállam, innen származik politika szavunk is) dolgaiban valamilyen módon részt vesz. Az idiotész, az együgyű, az ügy-etlen, a magának való, aki nem lojális a közzel, csak magával törődik, persze ha a közügyek, közösségi ügyek (latinul res publica szó szerint) nem foglalkoztatják, akkor magával se törődik, erre próbáltam az ügy-etlen szokatlan írásmódjával utalni, – értsd ügy nélküli, – talán ügyetlenül.

A 117 perc, a 16 órával kezdődő rádiós magazin 2016. november 30-i adásának első felében Görög Mása műsorvezető a Civilek hatalma című projekt, – melyet a Progress Alapítvány indított – tizennégy szerzős bemutató kötetének egyik szerzőjével, Péterfi Ferenccel beszélgetett, aki egyébként a Civil Rádió munkatársa. A kötet nagyon frissen, a műsorvezető elmondása alapján, egy óra múlva lesz, (természetesen a riporthoz képesti tér-idő kontinuum szerint) megálmodóival egyben, az Örkény István könyvesboltban. A fent említett könyvbemutató ürügyén támadt az eszmecsere Péterfi Ferenc közösségfejlesztő szakember, szerző, kollega és Görög Mása műsorvezető-riporter között.

Görög Mása prológusában felvetette, hogy nagymértékű a csalódás a politikában, ebből kifolyólag nagy a várakozás a civil-társadalom felé, mert a lakosság e szférában érték-orientáltságot lelhet túlpolitizáltság helyett. A politikai tért vissza kell foglalni, mertha nem a civil-szféra tölti meg a kimunkált emberfőkben kelt vákuumot, akkor a politikai elit teríti be újrázva és veti, szórja tele ismételten demagógia-magvakkal. Megkérdőjeleződött a visszafoglalás kérdése, volt-e egyáltalán mit? Hódított-e egyáltalán kellőképpen tért a civil-gondolat, vagy az emberfők nem is olyan kimunkáltak? Mert az elmúlt 20 évben egyáltalán nem vették igénybe a civil-társadalom által felkínált lehetőségeket. Sajnos nem a fennebb említett politész kategóriájába tartoznak.

Batári Gábor

A szerzőről

Civil Rádió