Demokrácia

Mégis kinek az 1 %-a?

Van egy része – pontosan kétszer 1 %-a – a befizetett adónknak, melyről minden évben mi rendelkezünk. Elvben. Ám úgy tűnik, ez csak akkor van így, ha éppen a mi akaratunk nem ellentétes a kormány akaratával. Mert akkor könnyen az „adok meg nem is” játszma részeseivé válhatunk. Pont ez történik azokkal, akik a  Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség számára szerették volna felajánlani a tavalyi 1 %-ukat. A magyar kormány nemcsak a strasbourgi Európai Emberi Jogok Bíróságának ítéletével, de a magyar Alkotmánybíróság ítéletével is szembe megy azzal, hogy nem ismeri el bejegyzett egyháznak a MET-et.

Mostanában kapják meg a NAV-tól a leveleket azok, akik a a MET-nek, vagyis a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösségnek ajánlották fel tavaly az 1 %-ukat, melyben a hivatal sajnálattal értesíti őket, hogy a MET részére (hivatalos technikai száma 044) nem kínálható fel az 1 %.

A magyar állam már egyszer pert vesztett a strasbourgi Európai Emberi Jogok Bíróságán, és kénytelen volt utólag a MET számára kifizetni a 2010 – 2012 közötti 1 %-okból a MET számára felajánlott és törvénytelenül visszatartott összeget. Az új rendelet alapján ezeket a pénzeket is visszavonják, ráadásul olyan helyzetbe hoznák a közösséget, hogy a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösséget vallási tevékenységet végző egyesületté nyilvánítanák, így legközelebb 2019-ben lehetne az 1 %-os felajánlások kedvezményezettje civil szervezetként.

„1981. óta vagyunk bejegyzett egyház. A kommunista hatalommal szemben sikerrel vívtuk meg szabadságharcunkat, és akkor jön a rendszerváltás, amely hoz egy olyan kormányzatot, amelyik még a saját, sok sebből vérző Alaptörvényét sem tartja be,” – mondja Iványi Gábor abban az interjúban, mely a Civil Rádió Reggelijében hangzott el 2015. december 14-én. Iványi Gáborral Kövesdi Péter beszélgetett. (Meghallgatható a cikk alján a Sokol rádióra kattintva.)

Iványi Gábor

Iványi Gábor

A MET tiltakozik a törvénysértő eljárás ellen, és követeli a NAV-tól technikai száma azonnali visszaállítását és az állami törvénysértés azonnali megszüntetését:

„Nyilatkozat – Követeljük a MET rehabilitációját!

A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség nevében követeljük, hogy fejeződjék be egyházunk módszeres kivéreztetésének igyekezete, és felekezetünket helyezzék vissza az 1990. évi IV. törvény alapján fennállt egyházi jogállásába!
Ezt a rehabilitációt az Alkotmánybíróság a 6/2013 (III.1) számú határozatával, 2012. január 1-jével, elrendelte. Ugyanez a döntés orvosolná mindazon egyházak helyzetét is, melyekről az Emberi Jogok Európai Bírósága – egyházunkhoz hasonlóan – ugyancsak megállapította, hogy alkotmány- és nemzetközi egyezményt sértő módon fosztották meg egyházi státuszuktól. A magyar kormány részleges kárpótlást fizetve a jogsértést elismerte. Elfogadhatatlan viszont, hogy az egyházi törvény jelenlegi, végszavazásra bocsátott (5.) módosításával mindent elkövet azért, hogy a törvénysértő állapotot fenntartsa, és önkényesen korlátozza egyházunk és sorstársaink szabad közösségi vallásgyakorlását.
Követeljük, hogy státuszunkat azon egyházakéhoz hasonlóan rendezzék, melyek helyzete érintetlen maradt, vagy nem kényszerültek teljesíteni egyetlen olyan elvárást sem, melyet velünk szemben folyamatosan, és a jelenlegi törvénymódosítás alapján is támasztanának.
Követeljük, hogy a NAV azonnali hatállyal adja vissza a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség 0444 technikai számát, amely a személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásához szükséges.
Követeljük, hogy a Magyar Állam haladéktalanul térítse meg a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség egyházi státuszának megvonásából származó, ezidáig meg nem térített kárát.
Kelt Budapesten, 2015. december 10-én, az Emberi Jogok Napján
Iványi Gábor
a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség elnöke” –olvashatjuk a MET honlapján 2015. december 12.-én közzétett nyilatkozatban.

 

Kevesen tudják, hogy a NAV-hoz ilyen esetben tiltakozó levelet lehet írni, aminek a hatása ugyan elég kérdéses, de jelzi, hogy az érintett nem ért egyet a NAV döntésével. Ehhez a minta ugyancsak letölthető a MET honlapjáról. Bizonyos, hogy sokakat fog visszatartani ez a plusz procedúra attól, hogy kiálljanak döntésük mellett, s még többeket a fellebbezéshez szükséges 5000,- Forintos illeték.

Bízunk benne – mert javíthatatlan optimisták vagyunk – , hogy a helyzet hamarosan rendeződik, és véget érhet a MET törvényes jogaiért vívott küzdelme.

Ha egy kis megerősítésre van szükséged, hogy minden kényelmetlenség dacára érdemes küzdeni az igazunkért, javaslom, hogy hallgassd meg a Civil Rádió Reggelijében elhangzott beszélgetést itt és most:

podcast

Kattints a Sokol rádióra, és jön a hang!

 

 

A szerzőről

Görög Mása

Kommunikációs szakértő, újságíró, a Civil Rádió szerkesztő - műsorvezetője, a civiltavasz.hu felelős szerkesztője, a Civil Rádiózásért Alapítvány kuratóriumának elnöke