Civil

A civilek előrenyomulnak! Közbizalom 2015

10 éve végeznek közösségfejlesztő műhelyek országos felmérést a közintézményekkel kapcsolatos bizalmi viszonyok hazai alakulásáról. Az elmúlt évekhez hasonlóan a bizalmi listát a civil-nonprofit szervezetek vezetik, de láthatóan erőteljesebbé és határozottabbá vált az irántuk való bizalom a 2015-ös az évben. Minek köszönhető ez?

 

Az erősödést részben a politikai elitből fakadó kiábrándultság növekedésével, a mind nagyobb mértéket öltő politikaellenes hangulat további erősödésével és a kormány néhány különlegesen agresszív lépésével – annak kontra-produktív hatásaként is magyarázzuk. A politikai hatalom civilellenes lépéseiként értelmezhetőek a mind nehézkesebbé váló jogi megszorítások, a hazai forrásokhoz való hozzájutás jelentős szűkülése, a civil szervezetek egy részének hatósági zaklatásai. Ezek főként olyan civil szervezeteknél fordultak elő, amelyek – az egyik legfontosabb civiltársadalmi funkciót – a kormányzat (vagy az önkormányzatok) működését próbálták ellenőrizni, vagy számon kérni. Az esetenként ezekre adott hatósági fellépések a közvélemény egy részét szintén a civil szereplők mellé állították, ezeknek is része lehet az ő elfogadottságuk növekedésében.

A migránsválság megítélésünk szerint kétféle irányú hatást okozhatott: bizonyos körökben a biztonság iránti vágy a kormány lépéseit tette népszerűvé. Ugyanakkor a válság első hónapjaiban elindított kormányzati gyűlöletkampány (média, óriásplakátok) leleplezésében a civilek – főként bizonyos köreinek és Facebook kampányoknak – gyorsasága, találékonysága komoly hatást keltett. Az ezek kapcsán szervezett demonstrációk, de legfőképpen a hazánkon keresztülvonuló, elesett családok, emberek iránti spontán, majd jól szervezetté váló szolidaritási akciók bizonyosan erősítették a közvélemény egy másik részében a civilek iránti bizalmat, a civilség ethoszát.

Növekedett 2015-ben a rendőrség iránti bizalom szintje is.

Ennek is több oka lehet, az előbbihez kapcsolódóan: a migránsválság kezelésében, a fellépéseikben tapasztalt emberiesség a közvéleményt melléjük állította. De más alkalmakkor, pl. a politikai demonstrációk kezelésében is mind rutinosabbá és kulturáltabbá válik a fellépésük.

Érdekes és erőteljes fejlődést mutat annak a megítélése, hogy hisznek-e az emberek abban, hogy valamilyen befolyással tudnak lenni a lakóhelyüket érintő döntésekre?

Adataink szerint ennek értéke 5 %-al emelkedett az elmúlt évihez képest. Ebben a helyi aktivitás esélyét, s emellett a lokális civil cselekvés megítélésének /reményének lehetőségét látjuk.

Arra a kérdésre, hogy vett-e részt a válaszoló az elmúlt 12 hónapban valamilyen közpolitikai aktivitásban (demonstráción, tüntetésen, beadvány aláírásában, felkeresett helyi képviselőt) szintén növekvő részvételi aktivitást tapasztaltunk.

A részletes jelentés letölthető a Állampolgári Részvétel Hete honlapjáról.

További információk:

Péterfi Ferenc peterfi@kkapcsolat.hu 30/9245535

és Varga Máté matev@cka.hu

Állampolgári Részvétel Hete: http://reszvetelhete.hu

Civil Kollégium Alapítvány: http://cka.hu

Közösségfejlesztők Egyesülete: http://kofe.hu

A szerzőről

Civil Rádió