Civil

A Hét Embere – Dr. Jarosievitz Beáta

Dr. Jarosievitz Beáta egyetemi tanulmányait Kolozsváron végezte, és 1990-ben a Babes-Bólyai Tudományegyetem Fizika Karán fizikus és középiskolai fizikatanári oklevelet szerzett. 1996-ban BME Természet és Társadalomtudományi Karán védte meg egyetemi doktori értekezését nukleáris technika szaktudományból. A neveléstudományok szakterületén 2006-ban PhD fokozatot szerzett, disszertációjának témája: „Az informatika, multimédia lehetőségei az oktatásban”.

2010-től Gábor Dénes Főiskola főiskolai tanára, ahol fizikát, és informatikát is oktat, több tárgy tárgyfelelőse, valamint a Tudományos Diákkori Tanács elnöke.

Rendkívül sokat tett a fizika népszerűsítéséért a diákok körében. Az előző 10 évben több EUN (European Schoolnet) által meghirdetett, nemzetközi oktatási projektben vett részt, mint hazai koordinátor, szervező.

A tehetséges diákok motiválása, és sikeres versenyeztetése mellett igen nagy figyelmet fordít a fizikatanárok munkájának a segítésére. Az elmúlt 10 évben igen sikeresen szervezte meg Dr. Sükösd Csabával a fizikatanárok CERN-i tanár továbbképzését.

8 éve az “Öveges Tanár Úr nyomában” ismeretterjesztő előadásoknak a házigazdája, szervezője a Kutatók éjszakáján, valamint rendszeresen tart előadásokat, nemzetközi konferenciákon is.

117 perc című műsorunk A Hét Embere című rovatának vendége a 2021. március 15-i héten Dr. Jarosievitz Beáta, fősikolai tanár, mesterpedagógus, közoktatási szakértő volt.

A szerzőről

Civil Rádió