Demokrácia

ÜVEGFALU?! – Az meg mi?

„Egy teljesen nyitott településre tudok gondolni.” „Valamilyen tündérmesével kapcsolatos dolog lenne az…”  Ezek a mondatok az eDemokrácia Műhely Egyesület kisfilmjében hangzanak el utcán megszólított emberek szájából, mielőtt elolvashatnánk a filmecske által felvetett fő kérdést: „Ön szerint létezhet ma Magyarországon korrupciómentes, átlátható önkormányzat?” És ismét a válaszolók: „Nem, ez egy utópia.” „Jó volna ha lenne, de nem lehet”. Végül a képernyőn megjelenik a készítők válasza: „DE IGEN!”

Az 1998 óta tevékenykedő eDemokrácia Műhely Egyesület legújabb programjával az önkormányzati átláthatóságot vette célba. A kötelező internetes adatmegosztást, vagyis az átláthatóság feltételeinek való megfelelést ugyanis jogszabály írja elő, szankció azonban nincs, és az Egyesület kutatásai szerint az előírt adatoknak csak töredéke lelhető fel a világhálón.

“Semmiféle demokratikus önigazgatás nem képzelhető el nyilvánosság, átláthatóság nélkül” – állította Gáspár Mátyás közigazgatási szakértő, a Magyar Teleház Szövetség (MTSz) elnöke az Egyesület egyik rendezvényén.

„Ha azt akarjuk, hogy a települések megtalálják a fejlődésük, vagy egyáltalán a fennmaradásuk útját, ehhez az embereknek mindenről tudomással kell bírniuk. Csak így képzelhető el, hogy részt vegyenek a helyi fejlesztésekben, a helyi problémák megoldásában.”

Eva Joly norvég-francia jogász szavai a helyzet össztársadalmi vetületére is rávilágítanak: „A korrupció nem csupán morális kérdés, hanem a gazdasági lemaradást konzerválja, kicsit leegyszerűsítve: az embereknek tudniuk kell, hogy a korrupció miatt maradnak szegények.” A helyzet megváltoztatására, az önkormányzatok átláthatóságának növelésére és ezzel a korrupció visszaszorítására az Egyesület többrétű programsorozatot hozott létre, amelyhez partner önkormányzatokat és aktív civileket keres. De vajon lehet-e találni Magyarországon legalább egy olyan önkormányzatot, amelyik nemcsak önszántából, de az ügy iránt elkötelezetten egy ilyen kezdeményezés mellé áll?

Igen, lehet. A Velencei-tó melletti, 2150 fős Pázmánd „A nyilvánosság véd” jelmondattal 2015-ben csatlakozott az Üvegfalu programhoz. L. László János, az eDemokrácia Műhely Egyesület elnöke bízik abban, hogy a kísérleti projekt példát fog mutatni nemcsak az önkormányzati, hanem az államigazgatási és politikai szféra számára is. Pázmándon pedig – állítólag jó hangulatban – zajlik az adatok összegyűjtése dr. Virányiné dr. Reichenbach Mónika polgármester vezetésével. A cél nem csupán az előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése, hanem ennél is több: a település életének minden fontos információját elérhetővé kívánják tenni. Sőt, a projekttel párhuzamosan zajlik a polgármesterek, önkormányzati képviselők etikai kódexének kidolgozása is, amelyben a nyilvánossággal kapcsolatos kérdések is belekerülnének.

Pázmánd egyébként nem ma kezdte a nyilvánossággal kapcsolatos munkát. 2010 óta ún. utcabizalmi hálózatot működtetnek, melynek keretében két tucat választott személy tölti be az önkormányzat és a lakosság közötti közvetítő szerepét. Ez a rendszer jól működőnek bizonyult a település rendezési tervének elkészítésekor, amikor is a lakosokat közvetlenül és hatékonyan tudták informálni a tervezés menetértől, ezzel képessé téve őket arra, hogy véleményt nyilvánítsanak.

Az eDemokrácia Műhely Egyesület képzések és felhívások keretében az ország településein működő civil szervezeteket is megszólítja, hiszen a demokrácia működtetése csak aktív állampolgárokkal képzelhető el. E fórumokon tehát arra bíztatnak mindenkit, hogy lakóhelyén működjön közre a nyilvánosság, az átláthatóság kikényszerítésében. Ahol pedig nincs szükség a kényszerre, a Százszázalékos Önkormányzatok Klubjához való csatlakozást ajánlják fel. A feltétel nem szigorú: a tagok mindössze azt vállalják, hogy teljesíteni fogják a közérdekű adatok nyilvánosságára vonatkozó előírásokat, és ezzel átláthatóvá teszik választóik számára működésüket és gazdálkodásukat.

A Civil Rádióban Demokrácia MOST! című műsorában 2016. február 17-én Pázmánd polgármestere, dr. Virányiné dr. Reichenbach Mónika, valamint az Üvegfalu program képviseletében Madarász Csaba beszélgetett az átlátható önkormányzati működésről.

A szerzőről

Sain Mátyás